Siirry suoraan sisältöön

RP Logistics Oy:n enemmistöosuus osaksi Olmar Finland konsernia.

Kyseessä on toinen yritysosto sen jälkeen, kun Olmar ja PGGM yhdistivät voimansa satamien infrastruktuuriin liittyvissä investoinneissa vuonna 2022.

Porissa, 21.12.2023

Logistiikkakonserni Olmar Finland Oy on hankkinut enemmistön RP Logistics Oy:n (www.rpgroup.fi) osakkeista. Yrityskauppa on Olmarin toinen merkittävä yrityskauppa sen jälkeen, kun se yhdistyi hollantilaisen eläkerahaston PGGM:n kanssa. Kauppa saatiin päätökseen 19. joulukuuta 2023.

Hamina-Kotkan ja Nurmeksen alueilla toimiva RP Logistics Oy ja sen tytäryhtiöt muodostavat merkittävän toimijan alallaan. Yhtiöllä on laaja materiaalien käsittelykalusto, varastot ja ulkovarastotilat sekä noin 100 työntekijän ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilökunta.

Yrityksellä on keskeinen rooli kestävän metsätalouden tuotteiden kuten puutavaran ja sellun/paperin tuottajien keskeisenä palveluntarjoajana.

Olmar on sitoutunut kestävän kiertotalouden edistämiseen ja öljypohjaisten muovien käytön vähentämiseen. Tämä yritysosto on linjassa Olmarin sitoumuksen kanssa.

Olmar tulee ylläpitämään ja parantamaan RP Logisticsin asiakkaille tarjottavia palveluita ja asettaa samalla etusijalle satamatoimintojen hiilidioksidipäästöjen vähentämisen. Yritysosto laajentaa Olmarin jalansijaa lisäämällä yhteensä kuusi toimipistettä Haminassa, Kotkassa ja Nurmeksessa.

RP Logisticsin perustaja Petri Lempiäinen jatkaa mukana neuvonantajana, kun Olmar Finlandin toimitusjohtaja Timo Lehtinen ottaa johtovastuun RP Logisticsin toiminnoista ja sen työntekijöistä nykyisten Porin toimintojen lisäksi Mäntyluodossa ja Tahkoluodossa.

Olmar keskittyy investoimaan strategiseen satamainfrastruktuuriin, joka tarvitsee kestävämpiä prosesseja sekä investointeja digitalisaatioon ja automaatioon. Yritysostoilla pyritään vahvistamaan ja laajentamaan logistista infrastruktuuria, josta raaka-aineita jalostavat yritykset ovat riippuvaisia. Vuonna 2022 yhteisyritys teki ensimmäisen satamainfrastruktuurin yritysostonsa Porissa.

Olmar Finlandin hallituksen puheenjohtaja Olivier van Noort ilmaisi innostuksensa RP Logisticsin liittämisestä Olmar-konserniin ja totesi: ”Odotamme innolla RP Logisticsin liittämistä Olmar-konserniimme yhdessä työntekijöiden kanssa. Keskeinen painopiste on jatkossakin asiakkaiden palvelemisessa ja heidän tuotteidensa käsittelyssä. Samoin kuin Porin yrityskaupassamme viime vuonna, tarkoituksenamme on toimia pitkäjänteisesti. Ja luonnollisesti haluamme laajentaa toimintaamme yritysostoin ja kehitystoimin muilla maantieteellisillä alueilla, joilla käsitellään strategisia tavaravirtoja.”

Tietoa Olmarista:

Olmar perustettiin omistamaan ja operoimaan strategisia logistiikkakokonaisuuksia pitkäaikaisissa kumppanuuksissa, jotka palvelevat valmistavaa teollisuutta, kuten satamaterminaaleja. Olmarin strategisena tavoitteena on rakentaa ja investoida korkealaatuisten merilogistiikka-alan kohteisiin, jonka riskiprofiili on matala ja joka tuottaa sijoittajilleen vakaita tuottoja. Olmarin perustivat toimitusjohtajat Olivier van Noort ja Martijn Snijder yhdessä pääsijoittaja PGGM:n kanssa, ja sen sijoitushorisontti on ikuinen. Lisätietoja on osoitteessa www.olmar.fi ja www.olmar.nl .

Tiedotusvälineiden tiedustelut:
Timo Lehtinen
Olmar Finland Oy toimitusjohtaja
timo.lehtinen@olmar.fi
+358 40 6624496

Huomautus: Tämän lehdistötiedotteen tiedot pitävät paikkansa julkaisupäivänä, eikä Olmar ole velvollinen päivittämään tai tarkistamaan mitään tässä tiedotteessa esitettyjä tulevaisuutta koskevia lausumia uusien tietojen, tulevien tapahtumien tai muiden seikkojen perusteella.