Siirry suoraan sisältöön

Turvallisuus ja laatu

Kustannustehokasta ja asiakaslähtöistä palvelua jatkuvan parantamisen hengessä

Olmar Pori Oy:n liiketoiminta perustuu sertifioituihin ISO 9001-, 14001- ja ISO 45001-standardeihin, Euroopan Yhteisön ja Suomen kansallisvaltiollisiin lakeihin ja asetuksiin. Standardeja noudattamalla, varmistetaan toiminnan laatu-, ympäristö-, työterveys- ja turvallisuustavoitteiden saavuttaminen ja niiden jatkuva parantaminen.

Asiakaslähtöisyys lähtökohtana

Olmar Pori Oy:n toiminnan tarkoituksena on tarjota asiakkaille kustannustehokkaita kokonaisvaltaisia palveluita ympäristöarvot huomioiden. Kehitämme jatkuvasti toimintamme laatua ja toimintajärjestelmää.

Asiakkaiden tarpeet ohjaavat ratkaisujamme ja investointejamme. Tavoitteemme on olla turvallisempi, tehokkaampi ja jatkuvasti toimintatapoja kehittävä satamaoperaattori.

Asiakkaiden tyytyväisyys on yksi laatumme mittari. Tärkein laatuun vaikuttava tekijä on ammattitaitoinen ja hyvin motivoitunut henkilöstömme, joka on sitoutunut toiminnan laadun jatkuvaan parantamiseen – tavoitteena pysyvä asiakastyytyväisyys. Kehitämme jatkuvasti toimintaamme asiakaspalautteiden ja oman arvioinnin avulla.

Ympäristöpolitiikka

Ympäristön laatujärjestelmän tavoitteissa Olmar Pori Oy pyrkii vähentämään toimintansa haitallisia ympäristövaikutuksia sekä kohottamaan henkilöstön ympäristötietoisuutta sekä satamassa toimivien yhteistyökumppaneiden keskuudessa. Ympäristöpolitiikka on myös osa laatupolitiikkaa. Haasteena on yhdistää ympäristönsuojelu pitkäaikaiseen talouskasvuun niin, että turvataan kestävä kehitys pitkällä aikavälillä.

Henkilöstöpolitiikka

Työterveys- ja turvallisuusjohtaminen on keskeinen osa laatua. Turvallisuuden hallinnalla Olmar Pori Oy pyrkii varmistamaan liiketoimintansa häiriöttömyyden suojaamalla henkilöstöä ja kaikkia sidosryhmiä vahingoilta ja onnettomuuksilta.

Olmar Pori Oy tukee työkykyä ylläpitävää toimintaa, edistää työkykyä ylläpitävää liikuntaa, panostaa henkilökunnan työssäjaksamiseen sekä parantaa työterveyshuollon, työsuojelun ja työnohjauksen toimintaedellytyksiä.
Henkilökuntamme sitoutetaan ylläpidettävään aktiiviseen toimintapolitiikkaan.

Olmar Pori Oy:llä on Kiwa Inspectan myöntämät sertifikaatit: ISO 45001 (Turvallisuus), ISO 14001 (Ympäristö) ja ISO 9001 (Laatu).

Olmar Finland Oy
[Yhteystiedot Kemi]