Siirry suoraan sisältöön

Vastuullisuus

Vastuullisuus on painopistealueitamme

Olmar HaminaKotka Oy:n vastuullisuustyö perustuu kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan, joka huomioi ympäristön, ihmiset, yhteiskunnan ja hyvän hallintotavan. Olmar HaminaKotka Oy:n tavoite on yhtiön ratkaisuilla parantaa toimialamme vastuullisuutta. Haluamme olla alamme edelläkävijä matkalla kohti vähähiilistä taloutta.

Olmar HaminaKotka Oy:n vastuullinen liiketoiminta tarkoittaa yrityksen kehittämistä tavalla, josta on hyötyä asiakkaille, yrityksen henkilöstölle ja omistajille. Peruslähtökohta on lain noudattaminen kaikessa liiketoiminnassa. Huomioimme erityisen tarkasti työelämän lainsäädännön, työsuojelumääräykset sekä kilpailuoikeudelliset näkökohdat.

Yrityksen yhteiskuntavastuusta CSR (Corporate Social Responsibility) huolehditaan kolmella eri tavalla: kannamme taloudellista-, sosiaalista- ja ympäristövastuuta. Kaikilla osa-alueilla mittaamme yrityksen kehitystä vuosittain.

Taloudellinen vastuu

Taloudellinen kannattavuus luo pohjan sekä sosiaaliselle että ympäristövastuulle. Edistämme hyvää hallintotapaa ja kunnioitamme sidosryhmiämme. Olmar HaminaKotka Oy maksaa veronsa täysimääräisesti ja maahan, jossa sen toiminta tapahtuu eli Suomeen.  Taloudellinen menestys luo mahdollisuuden investoinneille moderniin ja vähäpäästöiseen kalustoon sekä henkilöstön työhyvinvointiin.

Sosiaalinen vastuu

Sosiaalinen vastuu kiteytyy omaan henkilöstöön ja sen hyvinvointiin. Henkilöstön tyytyväisyyttä omaan työhönsä sekä työympäristöönsä mitataan säännöllisesti työhyvinvointitutkimuksilla. Logistiikka-alalla erityisen tärkeää on huolehtia työturvallisuudesta, jota tuetaan tehokkailla riskienhallintaprosesseilla. Tavoittelemme työtapaturmissa 0 -tasoa joka päivä. Tavoitetta tukee henkilöstön säännöllinen koulutus. Terveellinen työympäristö ja työhyvinvointi ovat lähtökohta tuottavuudelle ja toiminnan laadulle.

Ympäristövastuu

Olmar HaminaKotka Oy:n tavoitteena on vähentää omien toimintojen hiilidioksidipäästöjä 55 % vuoteen 2030 mennessä, kun vertailuvuosi on 2020 tilanne. Tämä keskeinen ilmastotavoite huomioidaan aina kone- ja laiteinvestoinneissa vuodesta 2021 alkaen. Onnistumistamme voi seurata näiltä sivuilta vuodesta 2022 alkaen.

Kunnianhimoinen ilmastotavoite edellyttää logistiikan CO2 päästöjen merkittävää alentamista. Keinovalikoiman ytimessä on ennakkoluuloton siirtymä sähköisiin voimansiirtoratkaisuihin. Sähkökäyttöiset koneet mahdollistavat energiankulutuksen, hiilidioksidipäästöjen ja melupäästöjen merkittävän pienentymisen. Kartoitamme myös uusiutuvien polttoaineiden käytön lisäämistä yhdessä asiakkaiden kanssa. Tärkeää on myös aikaansaada resurssitehokkuutta ja sujuvuutta tavaravirtoihin.

Olmar HaminaKotka Oy on siirtynyt vuonna 2020 käyttämään ns. vihreää sähköä.

Lisätietoa:

Lue täältä Europan Unionin Tiedonanto: Etenemissuunnitelma kohti vähähiilistä taloutta vuonna 2050.